دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


البار، شركت

پمپ - تولید

۲~۸۸۹۰۹۱۹۱
۸۸۹۰۳۴۳۶
تهران - تهران - خ. كریمخان زند - پ. ۲۵۸ - ط. دوم
تهران / تاسیسات
  89/4/8    B148091     1487  

09171393703
e-color.ir
33547493-09121540974