دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


پارس

پمپ - تولید

۶۶۰۲۸۹۵۰٫ ۸۸۰۲۸۸۹۲
۶۶۰۲۸۸۹۲
تهران - تهران - جاده قدیم كرج - كیلومتر ۱۶ - روبروی گروه بهمن (مزدك)
تهران / تاسیسات
  89/4/8    B148112     1016