دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


پمپ سمنان (پمپیران) ، شركت

پمپ - تولید

۷۷۵۳۶۴۳۰٫ ۷۷۵۳۶۴۳۵٫ ۷۷۵۳۶۴۵۳
۷۷۵۳۶۴۸۸
تهران - تهران - خ. بهار شمالی - جنب بیمارستان نیروی انتظامی - ش. ۲۴۱
تهران / تاسیسات
  89/4/8    B148118     1946  

e-color.ir
33547493-09121540974