دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 21 January, 2019


پمپ ویژه، شركت

پمپ - تولید

۲۰~۸۸۸۴۳۹۱۹٫ ۸۸۳۰۰۷۳۴
۸۸۸۳۱۲۱۳
تهران - تهران - خ. كریمخان زند - خ. خردمند جنوبی - ش. ۲۹ - ط. سوم - كد پستی : ۱۵۸۴۹
تهران / تاسیسات
  89/4/8    B148123     1147  

09171393703
e-color.ir
33547493-09121540974