پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ / Thursday, 24 May, 2018


افق ارتباطات میثاق

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - تولید

۶۶۹۲۰۹۰۴
۶۶۴۲۳۷۰۸
تهران - تهران - خ. توحید - ابتدای خیابان فرصت شیرازی - نبش خیابان امیراسماعیل سامانی - ش. ۵۳ - ط. اول جنوبی
تهران / مخابرات
  89/4/8    B148294     3433  

09906797434