سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 11 December, 2018


خوارزم ارتباط خاورمیانه، شركت

مخابرات : تلفن و دستگاه های مخابراتی - تولید

۳~۸۸۷۴۵۲۵۲
۸۸۷۴۵۲۵۳
تهران - تهران - خ. سهروردی شمالی - خ. شهیدقندی - خ. هجدهم - پ. ۲۳ - ط. اول شرقی
تهران / مخابرات
  89/4/8    B148306     1520