شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ / Saturday, 26 May, 2018


ملائیان، دكتر منصور

پزشك : جراح متخصص - فوق تخصص جراحی اطفال

۹~۷۷۵۶۸۸۰۱٫ ۴~۷۷۵۴۷۹۷۱
۸۸۸۴۸۲۲۹
تهران - تهران - خ. دماوند - روبروی پمپ بنزین - خ. كیانی - بیمارستان بهرامی
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/8    B148385     3196  

09906797434