چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ / Wednesday, 23 January, 2019


ملائیان، دكتر منصور

پزشك : جراح متخصص - فوق تخصص جراحی اطفال

۹~۷۷۵۶۸۸۰۱٫ ۴~۷۷۵۴۷۹۷۱
۸۸۸۴۸۲۲۹
تهران - تهران - خ. دماوند - روبروی پمپ بنزین - خ. كیانی - بیمارستان بهرامی
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/8    B148385     3274  

09171393703