دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 10 December, 2018


نصیری، دكتر سیدجواد

پزشك : جراح متخصص - فوق تخصص جراحی اطفال

۴~۲۲۲۲۲۰۴۱
تهران - تهران - خ. شریعتی - خ. شهیدوحید دستگردی - بعد از خیابان نفت شمالی - بیمارستان كودكان علی اصغر
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/8    B148390     4305