دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 17 December, 2018


محرابیان، دكتر عباسعلی

پزشك : متخصص داخلی - فوق تخصص گوارش

۴~۲۲۷۱۸۰۰۱
تهران - تهران - م. تجریش - خ. شهرداری - بیمارستان شهدای تجریش
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/8    B148728     5850