سه شنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 20 November, 2018


محمدزاده، دكتر محمدعلی

پزشك : متخصص داخلی - فوق تخصص گوارش

۲۱~۸۸۰۶۲۲۱۴٫ ۸۸۰۶۲۲۰۰٫ ۱۰~۸۸۰۶۲۳۰۴
تهران - تهران - بزرگراه همت - نرسیده به بزرگراه چمران - بیمارستان میلاد
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/8    B148729     5553