شنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۷ / Saturday, 17 November, 2018


همبرگر صدف

غذایی : پروتئینی - گوشت و فرآورده های گوشتی

۵۵۳۸۱۰۹۴٫ ۵۵۳۸۴۶۰۵٫ ۵۵۳۷۲۳۰۹
۵۵۳۷۲۳۰۹
تهران - تهران - خ. ولی عصر - خ. امیریه - پل امیربهادر - بعد از دبیرستان اقبال آشتیانی - ش. ۱۰
تهران / گوشت و سایر فرآورده های پروتیینی
  89/4/8    B149738     3338