جمعه ۲۶ مرداد ۱۳۹۷ / Friday, 17 August, 2018


احمدی

توری فلزی - تولید و/یا فروش

۶۶۸۶۰۸۸۲
تهران - تهران - خ. كارون - بین خیابان هاشمی و دامپزشكی - پ. ۲۵۹
تهران / تجهیزات و لوازم
  89/4/8    B150065     1044