چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ / Wednesday, 14 November, 2018


بنكدار، دكتر پیمان

پزشك : متخصص طب فیزیكی و توانبخشی

۵~۲۲۹۳۹۷۴۱٫ ۵~۲۲۹۳۷۰۳۱
تهران - تهران - خ. پاسداران - م. نوبنیاد - خ. لنگری - خ. صنایع - بیمارستان چمران
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/8    B150539     3590