دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 18 February, 2019


پتروشیمی، شركت

نفت و پتروشیمی : صنایع

۸۱۰۸۱٫ ۷۴~۸۸۳۰۹۰۶۰
۸۸۸۲۲۰۸۷
تهران - تهران - كریمخان زند - روبروی قائم مقام فراهانی - پ. ۴۶
تهران / نفت و پتروشیمی
  89/4/8    B150769     1243