دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 18 February, 2019


پتروشیمی بوعلی سینا، شركت

نفت و پتروشیمی : صنایع

۴~۸۸۷۸۰۵۲۱
۸۸۷۹۸۲۲۲
تهران - تهران - بالاتر از میدان ونك - خ. دامن افشار - پ. ۱۷
تهران / نفت و پتروشیمی
  89/4/8    B150774     1146  

09171393703