دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 18 February, 2019


پتروشیمی پارس (عسلویه) ، شركت

نفت و پتروشیمی : صنایع

۸۸۷۳۲۵۰۰٫ ۸۸۷۳۱۳۷۲
۸۸۷۳۴۰۸۷
تهران - تهران - خ. قائم مقام فراهانی - خ. دهم - ش. ۱۱ - ساختمان پتروشیمی تبریز
تهران / نفت و پتروشیمی
  89/4/8    B150784     2329  

09171393703