پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ / Thursday, 15 November, 2018


موسوی، دكتر سیدعلی

پزشك : متخصص داخلی - فوق تخصص ریه و دستگاه تنفسی

۵~۸۸۹۶۷۱۸۱٫ ۸۸۹۶۱۰۳۸
۸۸۹۵۴۴۲۲
تهران - تهران - بولوار كشاورز - تقاطع وصال شیرازی - بیمارستان آریا
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/8    B151295     2334