پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ / Thursday, 21 February, 2019


صدرالدین، دكتر شهرام

پزشك : متخصص داخلی - فوق تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژی)

۵~۲۲۹۳۷۰۳۱٫ ۵~۲۲۹۳۹۷۴۱
تهران - تهران - خ. پاسداران - م. نوبنیاد - خ. لنگری - خ. صنایع - بیمارستان دكتر چمران
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/8    B151704     1372