دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 10 December, 2018


نجفی زاده، دكتر سیدرضا

پزشك : متخصص داخلی - فوق تخصص مفاصل و عضلات (روماتولوژی)

۹~۶۶۹۳۱۱۱۵
تهران - تهران - انتهای بولوار كشاورز غربی - بیمارستان امام خمینی
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/8    B151711     5856