پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ / Thursday, 13 December, 2018


مهدوی مزده، دكتر میترا

پزشك : متخصص داخلی - فوق تخصص كلیه و مجاری ادرار (نفرولوژی)

۹~۶۶۹۳۱۱۱۵
تهران - تهران - انتهای بولوار كشاورز غربی - بیمارستان امام خمینی
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/8    B151743     3857