چهارشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۷ / Wednesday, 16 January, 2019


جم كارت (رسا رایانه)

مخابرات : كارت تلفن - اینترنت (Phone To Phone)

۹~۸۸۳۱۵۶۱۶
تهران - تهران - خ. سمیه - بین فرصت و ایرانشهر - آژانس ناوبران - داخل آژانس - ط. فوقانی
تهران / اینترنت
  89/4/10    B152002     1669  

09171393703