سه شنبه ۱ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 23 October, 2018


جم كارت (رسا رایانه)

مخابرات : كارت تلفن - اینترنت (Phone To Phone)

۹~۸۸۳۱۵۶۱۶
تهران - تهران - خ. سمیه - بین فرصت و ایرانشهر - آژانس ناوبران - داخل آژانس - ط. فوقانی
تهران / اینترنت
  89/4/10    B152002     1661