پنج شنبه ۲۵ مرداد ۱۳۹۷ / Thursday, 16 August, 2018


جم كارت (رسا رایانه)

مخابرات : كارت تلفن - اینترنت (Phone To Phone)

۹~۸۸۳۱۵۶۱۶
تهران - تهران - خ. سمیه - بین فرصت و ایرانشهر - آژانس ناوبران - داخل آژانس - ط. فوقانی
تهران / اینترنت
  89/4/10    B152002     1659