شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / Saturday, 15 December, 2018


رسا

مخابرات : كارت تلفن - اینترنت (Phone To Phone)

۴۴۰۹۵۰۳۷
۴۴۰۶۶۲۱۱
تهران - تهران - فلكه دوم صادقیه - بولوار آیت اله كاشانی - بعد از بولوار اباذر - پ. ۷۹ - ط. سوم واحد ۱۰
تهران / اینترنت
  89/4/10    B152005     1733