شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ / Saturday, 19 January, 2019


چاوش

چاپ و نشر : حروفچینی، تایپ و تكثیر

۶۶۴۹۵۱۰۲
تهران - تهران - خ. انقلاب - خ. منیرجاوید - ساختمان اردیبهشت - ط. اول - پ. ۱/۲۲۵
تهران / چاپ و نشر - لیتوگرافی، چاپ و صحافی
  89/4/10    B152803     1156