دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 18 February, 2019


تاویش

گاز : گاز مایع - گازرسانی و/یا تجهیزات و لوازم

۷۷۸۳۰۰۰۶٫ ۷۷۲۵۰۳۸۰
۷۷۲۵۰۳۷۹
تهران - تهران - بزرگراه رسالت - خ. مجیدیه جنوبی - ۱۶متری دوم - پ. ۲۱ - كد پستی : ۱۶۳۴۷
تهران / نفت و پتروشیمی
  89/4/10    B152894     1221  

09171393703