یکشنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۷ / Sunday, 22 July, 2018


عقاب فوم، شركت

ساختمان : بتن و/یا تیرچه بلوك - تولید و اجراء

۵۵۰۷۷۱۷۲٫ ۵۵۰۷۷۱۷۷٫ ۵۵۲۰۷۵۹۹
۵۵۲۰۷۵۹۹
تهران - تهران - جاده قدیم قم - شورآباد - خ. شهیدمدنی - ۱۰متری پورنصر - پ. ۶
تهران / مصالح ساختمانی
  89/4/10    B154420     4478  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…