چهارشنبه, ۲۹ اسفند, ۱۳۹۷ / 20 March, 2019
بانک اطلاعات مشاغل

عقاب فوم، شركت

ساختمان : بتن و/یا تیرچه بلوك - تولید و اجراء
   ۵۵۰۷۷۱۷۲, ۵۵۰۷۷۱۷۷, ۵۵۲۰۷۵۹۹
  تهران - تهران - جاده قدیم قم - شورآباد - خ. شهیدمدنی - 10متری پورنصر - پ. 6

همچنین مشاهده کنید