پنج شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷ / Thursday, 21 February, 2019


حاج محمدی

كفش لاستیكی و/یا دمپایی - تولید و/یا فروش

۵۵۶۲۹۱۱۵
تهران - تهران - خ. مصطفی خمینی - بازار سیداسماعیل - بازار چهرسو بزرگ - جنب تیمچه قیصر
تهران / کفش، کیف، ساک و چمدان
  89/4/10    B154922     1600  

09171393703