چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ / Wednesday, 17 October, 2018


تقی خانی

آلومینیوم : ضایعات

۶۶۶۲۸۸۳۴
تهران - تهران - خ. ۳۰متری جی - روبروی بانك صادرات جی - خ. راهب ممی نژاد - پ. ۴۲
تهران / فلزات
  89/4/10    B155274     1469