چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ / Wednesday, 23 January, 2019


تقی خانی

آلومینیوم : ضایعات

۶۶۶۲۸۸۳۴
تهران - تهران - خ. ۳۰متری جی - روبروی بانك صادرات جی - خ. راهب ممی نژاد - پ. ۴۲
تهران / فلزات
  89/4/10    B155274     1476  

09171393703