پنج شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۷ / Thursday, 24 January, 2019


هواپیمائی آلیتالیا

خطوط هواپیمائی

alitalia.it
۰۲۱ - ۸۸۷۱۱۵۱۲ - ۸۸۷۱۳۸۰۱ - ۸۸۷۱۹۶۰۶
۰۲۱ - ۸۸۷۱۶۶۸۲
تهران - تهران - میدان آرژانتین ـ ساختمان بانک تجارت ـ پلاک ۷ طبقه دوم
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/10    B155398     1587  

نماینده شرکت: ITALY
e-color.ir
33547493-09121540974