سه شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۷ / Tuesday, 13 November, 2018


هواپیمائی آلیتالیا

خطوط هواپیمائی

alitalia.it
۰۲۱ - ۸۸۷۱۱۵۱۲ - ۸۸۷۱۳۸۰۱ - ۸۸۷۱۹۶۰۶
۰۲۱ - ۸۸۷۱۶۶۸۲
تهران - تهران - میدان آرژانتین ـ ساختمان بانک تجارت ـ پلاک ۷ طبقه دوم
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/10    B155398     1582  

نماینده شرکت: ITALY