پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Thursday, 26 April, 2018


هواپیمائی هلند

خطوط هواپیمائی

http://klm.com
۰۲۱ - ۲۲۰۴۴۷۵۷ - ۲۲۰۱۰۶۷۳
۰۲۱ - ۲۲۰۱۰۵۳۰
تهران - تهران - خیابان ولیعصر ـ روبه‌روی پارک ملت ـ برج سایه ـ پلاک ۱ طبقه دوازدهم
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/10    B155409     1659  

نماینده شرکت: HOLIAND