دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 18 February, 2019


مهندسی آلیتالیا

خطوط هواپیمائی

alitalia.it
۰۲۱-۸۸۷۱۱۵۱۲ - ۸۸۷۱۳۸۰۱ - ۸۸۷۱۹۶۰۶
۰۲۱-۸۸۷۱۶۶۸۲
تهران - تهران - میدان آرژانتین ـ ساختمان بانک تجارت ـ پلاک ۷ ـ طبقه دوم
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/10    B155414     1391  

نماینده شرکت: AUSTRIA
09171393703