شنبه ۲۴ آذر ۱۳۹۷ / Saturday, 15 December, 2018


مهندسی آلیتالیا

خطوط هواپیمائی

alitalia.it
۰۲۱-۸۸۷۱۱۵۱۲ - ۸۸۷۱۳۸۰۱ - ۸۸۷۱۹۶۰۶
۰۲۱-۸۸۷۱۶۶۸۲
تهران - تهران - میدان آرژانتین ـ ساختمان بانک تجارت ـ پلاک ۷ ـ طبقه دوم
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/10    B155414     1379  

نماینده شرکت: AUSTRIA