دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 18 February, 2019


هواپیمائی پریز

خطوط هواپیمائی

۰۲۱-۴۴۲۱۴۷۰۹ - ۴۴۲۲۱۷۷۱
۰۲۱-۴۴۲۱۱۹۶۹
تهران - تهران - خیابان ستارخان ـ بعد از پل ستارخان ـ پلاک ۴۳۵
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/10    B155418     1281  

09171393703