چهارشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۷ / Wednesday, 14 November, 2018


بلیانی، دكتر شیما

پزشكی : دندان پزشك - متخصص بیماری های دهان و دندان

۴۱~۴۴۰۷۹۱۳۱
تهران - تهران - فلكه دوم صادقیه - بولوار آیت اله كاشانی - بولوار ابوذر جنوبی - بیمارستان پیامبران
تهران / پزشکان و سایر کادر درمان
  89/4/10    B155559     1406