یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ / Sunday, 20 January, 2019


طراحی مهندسی و ساخت سپیدرای، شركت

مخازن - تولید

۸۸۰۹۸۹۲۰
۸۸۴۴۴۶۵۷
تهران - تهران - م. ۷تیر - خ. بهارشیراز - خ. جوادنیا - پ. ۱۲ - واحد ۱۱
تهران / قطعات و تجهیزات صنعتی
  89/4/10    B155700     1092