چهارشنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 19 December, 2018


قند تربت جام، شركت

غذایی : قند و شكر - تولید

۸۸۶۳۶۴۱۵٫ ۸۸۰۰۷۹۳۲
۸۸۰۰۹۰۴۲
تهران - تهران - انتهای خیابان فاطمی - خ. پروین اعتصامی - پ. ۹۸ - ط. دوم
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/10    B155846     2885