جمعه ۲۹ تیر ۱۳۹۷ / Friday, 20 July, 2018


قهستان

غذایی : قند و شكر - تولید

۶۶۴۶۳۹۴۹
تهران - تهران - خ. فلسطین جنوبی - پایین تر از جمهوری - پ. ۲۲۶ - ط. اول
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/10    B155853     1927  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…