پنج شنبه ۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ / Thursday, 26 April, 2018


گدازچیان، حسینعلی

غذایی : قند و شكر - تولید

۵۵۶۴۶۴۳۶
تهران - تهران - خ. رباط كریم - بین خیابان انبار نفت و میدان رازی - پ. ۱۸۳
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/10    B155860     2048