پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ / Thursday, 15 November, 2018


بابک

تصویربرداری

۸۸۹۶۸۳۰۰
تهران - تهران - بلوار کشاورز- پشت بیمارستان پارس- خیابان دهکده- خیابان رستاک- مقابل اورژانس بیمارستان پارس- پلاک ۱۶
تهران / تشخیص
  89/4/10    B156020     1775