دوشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۷ / Monday, 18 February, 2019


توتال

نفت و گاز : اكتشاف، استخراج و توسعه میادین

۲۲۰۱۲۵۶۰
۲۲۰۱۴۰۲۸
تهران - تهران - خ. ولی عصر - روبروی پارك ملت - ش. ۱۴۰۹ - برج سایه - ط. سیزدهم
تهران / نفت و پتروشیمی
  89/4/10    B157307     1748  

09171393703