پنج شنبه ۲۸ تیر ۱۳۹۷ / Thursday, 19 July, 2018


شیلانه، شركت

غذایی : كنسرو

۵~۸۸۹۵۰۷۲۲
تهران - تهران - م. فاطمی - ساختمان لئون - ط. هشتم - ش. ۳۲
تهران / غذاهای حفاظت شده (کنسرو، کمپوت و. . . )
  89/4/10    B157639     4044  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…