دوشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۷ / Monday, 22 October, 2018


تری مد

پزشكی : تجهیزات و لوازم آزمایشگاهی، پزشكی، بیمارستانی و تحقیقاتی - تولید

۶۶۴۰۰۱۲۳٫ ۶۶۴۶۰۰۲۲
۶۶۴۱۹۳۴۳
تهران - تهران - خ. انقلاب - خ. ابوریحان - روبروی خانه كارگر - ش. ۵۴
تهران / تجهیزات و لوازم
  89/4/10    B157843     1423