پنج شنبه ۲۴ آبان ۱۳۹۷ / Thursday, 15 November, 2018


تامین اجتماعی - ش. 21

پزشكی : درمانگاه (كلینیك) - وابسته به ارگان ها

۴۴۰۷۳۳۹۹٫ ۴۴۰۸۲۶۰۵
۴۴۰۸۲۶۰۵
تهران - تهران - م. صادقیه - بولوار فردوس - خ. شهیدتقدیری - پ. ۴۵
تهران / مراکز بهداشتی و درمانی
  89/4/10    B157896     2028