یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ / Sunday, 20 January, 2019


تامین اجتماعی - ش. 21

پزشكی : درمانگاه (كلینیك) - وابسته به ارگان ها

۴۴۰۷۳۳۹۹٫ ۴۴۰۸۲۶۰۵
۴۴۰۸۲۶۰۵
تهران - تهران - م. صادقیه - بولوار فردوس - خ. شهیدتقدیری - پ. ۴۵
تهران / مراکز بهداشتی و درمانی
  89/4/10    B157896     2033  

e-color.ir
33547493-09121540974
09171393703