سه شنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۷ / Tuesday, 11 December, 2018


ایرفیلتر، شركت

فیلتر : كیسه های غبارگیر هوا و مایعات - تولید و/یا فروش

۸۸۳۲۳۰۴۷٫ ۸۸۸۲۴۲۷۴
۸۸۸۳۳۳۶۸
تهران - تهران - ایرانشهر جنوبی - ساختمان ۳۴ - ط. پنجم - واحد ۲۰
تهران / لوازم و قطعات یدکی ماشین آلات
  89/4/11    B158162     1644