دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 10 December, 2018


عباسی، نصراله

غذایی : كیك و/یا كلوچه

۶۶۶۰۳۱۸۴
۶۶۶۰۳۱۸۴
تهران - تهران - خ. سبحانی - بعد از خیابان شبیری - روبروی فرش ساوین - پ. ۲۴۵
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/11    B158830     1871