چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ / Wednesday, 23 January, 2019


كلوچه اصولی

غذایی : كیك و/یا كلوچه

۳۳۲۳۴۸۶۲٫ ۳۳۳۳۴۹۹۰
تهران - تهران - م. شهدا - خ. شكوفه - م. كلانتری - خ. كرمان - پ. ۱۲
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/11    B158832     1908  

e-color.ir
33547493-09121540974