شنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ / Saturday, 22 September, 2018


كلوچه اصولی

غذایی : كیك و/یا كلوچه

۳۳۲۳۴۸۶۲٫ ۳۳۳۳۴۹۹۰
تهران - تهران - م. شهدا - خ. شكوفه - م. كلانتری - خ. كرمان - پ. ۱۲
تهران / قند و شکر - شیرینی جات
  89/4/11    B158832     1880