پنج شنبه ۲۲ آذر ۱۳۹۷ / Thursday, 13 December, 2018


جهاد دریا، شركت

حمل و نقل دریایی : خدمات دریایی

۱~۸۸۷۳۶۲۵۰
۸۸۷۴۴۲۳۸
تهران - تهران - خ. قائم مقام فراهانی - روبروی بیمارستان تهران كلینیك - پ. ۱۸۱ - ط. ۴
تهران / حمل و نقل - سفر
  89/4/11    B159327     1344