شنبه ۲۹ دی ۱۳۹۷ / Saturday, 19 January, 2019


منصور

كفش : قالب كفش - تولید

۶۶۸۰۴۶۸۴
تهران - تهران - جاده قدیم كرج - ۱۷شهریور - پشت صنایع فلزی - خ. آلومینیوم كار - جنب باسكول سازی - حداد باهر
تهران / کفش، کیف، ساک و چمدان
  89/4/11    B159576     1556