پنج شنبه ۳۱ خرداد ۱۳۹۷ / Thursday, 21 June, 2018


اعیان فر

آموزش : خیاطی و/یا گلدوزی

۲۲۲۶۴۰۱۷
تهران - تهران - خ. شریعتی - دوراهی قلهك - ك. شهیدحمید صدیق - بن بست یاسمن - پ. ۱
تهران / آموزش فنی - حرفه ای
  89/4/11    B160488     2007