دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷ / Monday, 17 December, 2018


ایرانیان

آموزش : خیاطی و/یا گلدوزی

۸۸۸۱۱۴۹۴٫ ۸۸۳۱۵۳۰۹
تهران - تهران - م. ۷تیر - روبروی مسجدالجواد - خ. شهرود - پ. ۷
تهران / آموزش فنی - حرفه ای
  89/4/11    B160489     1845