شنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۷ / Saturday, 21 July, 2018


برازنده خدمت

آموزش : خیاطی و/یا گلدوزی

۷۷۴۷۶۷۳۱
تهران - تهران - خ. پیروزی - بعد از چهارراه كوكاكولا - جنب بیمه تامین اجتماعی - پ. ۸۳۱ - ط. سوم
تهران / آموزش فنی - حرفه ای
  89/4/11    B160491     1861  

vistanew.com
021 66742498 - 021 667424…