چهارشنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۷ / Wednesday, 12 December, 2018


كمیته امداد امام خمینی (ره) - منطقه 17

خیریه : كمیته امداد امام خمینی (ره)

۵۵۷۲۳۴۶۱٫ ۵۵۷۲۶۶۷۰٫ ۵۵۷۳۱۴۹۹
۵۵۷۳۱۴۹۹
تهران - تهران - م. ابوذر - بعد از بیمارستان ضیائیان - خ. بهبودی - پ. ۴۹
تهران / سایر تشکل ها
  89/4/11    B160687     1707